Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a lansat un concurs de proiecte de cercetare finanțate din fondurile de cercetare ale UNAGE pentru anul 2022.

Expoziția ca mediu artistic în fostul bloc socialist
(coordonator proiect: Cristian Nae)

Cercetari teoretice in designul contemporan – conexiuni socialcritice intre periferiile europene
(coordonatoare proiect: Oana Maria Nae)

Practici ale cercetării curatoriale critice în producția discursivă și educațională
(coordonator proiect: Cătălin Gheorghe)

Cercetarea strategiilor de comunicare vizuală specifică noilor medii
(coordonator proiect: Cătălin Soreanu)

PROIECȚIE – cercetare artistică asupra raportului imagine fotografică – ecran – spectator
(coordonator proiect: Matei Bejenaru)

Dezvoltarea unor soluții tehnice specializate pentru învățământul muzical la distanță
(coordonator poiect: Dan Spînu)

Cercetarea curatorială în epoca de – globalizării. Un răspuns critic în fața fluidității capitalului și a politicilor riscului
(coordonatoare proiect: Cristina Moraru)

Valorificarea în plan național și internațional a cercetării și restaurării patrimoniului cultural în cadrul specializării „Conservare și Restaurare” din UNAGE Iași
(coordonator proiect: Bogdan Gavrilean)

START OPERA – Don Pasquale, o perspectivă din secolul XXI
(coordonator proiect: Alexandru Radu Petrescu)

OPUS I -IV
(coordonatoare proiect: Sandra Mavhima)

Valorificarea creației componistice și interpretative românești
(coordonatoare proiect: Aurelia Simion)

Stil – metodă – compoziție coregrafică: Angelin Preljocaj
(coordonatoare proiect: Lorette Enache)