Viziunea

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității de Naționale de Arte ,,George Enescu” (ICMA UNAGE) din Iași își propune să dezvolte la nivel de excelență cercetarea științifică din universitate și, totodată, să devină un partener valoros și constant al rețelelor de cercetare din țară și străinatate.

Despre ICMA

Misiune

În spiritul multidisciplinarității specifice UNAGE, ICMA își propune să valorifice întregul potențial uman și patrimonial al universității prin activități de cercetare pluri și interdisciplinare; să dezvolte parteneriate regionale, naționale și internaționale menite să susțină cercetarea științifică relevantă pentru mediul academic, economic și social.

Valori

ICMA UNAGE promovează excelența în cercetare și inovare; susține principiile și normele eticii profesionale din comunitatea academică; promovează libertatea de expresie, dreptatea, echitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse; respectă și susține dreptul de proprietate intelectuală.