Matei Bejenaru: PROIECȚIE / PROJECTION

PROIECȚIE / PROJECTION
Matei Bejenaru

21-27 octombrie 2022
Vernisaj: vineri, 21 octombrie 2022, orele 18-20
Galeria Aparte, UNAGE Iași

Curator: Cristian Nae
Proiect realizat cu sprijinul ICMA din UNAGE Iași

”Proiecție” prezintă publicului rezultatele ultimei etape a proiectului de cercetare pe termen lung focalizat asupra mediului fotografic, inițiat de Matei Bejenaru în anul 2018 și concretizat anterior prin expozițiile Diapozitiv (Switchlab, București, 2020) și Print (Artep, Iași, 2021). Asemeni expozițiilor anterioare, atenția artistului se concentrează îndeosebi asupra manierei de reprezentare și mai puțin asupra subiectului reprezentării. Deopotrivă, ea explorează limbajul fotografic, precum și modurile de a privi și lectura imaginea fotografică determinate de dispozitivul fotografic. Însă, de această dată, este evocată istoria culturală a proiecției ca dispozitiv optic, asociat progresului fizicii în modernitatea europeană timpurie, precum și iluminismului ca perioadă culturală dominată de idealul raționalității științifice – trăsături pe care artistul le consideră a fi periclitate în societatea actuală, aflată sub fascinația misticismului și a iraționalului.

Pentru această expoziție, Matei Bejenaru a construit un dispozitiv multistratificat și bicefal de receptare estetică, în care fotomontajul este obținut prin obturarea și suprapunerea proiecției luminoase a diapozitivelor. Citatul postmodern este însoțit de o serie de exemplificări ale genurilor fotografice în care proiecția devine deseori nu doar vehicul al reprezentării, ci și subiectul acesteia. Atelierul artistului – un alt topos important al expoziției – devine metaforic locul geometric al experimentului și introspecției, punctul de convergență al subiectelor fotografiate și documentul unei perioade recente în creația proprie. În mod indirect, seria de diapozitive dedicate atelierului fotografic devine astfel un subtil și sobru autoportret al artistului la maturitate. (Cristian Nae)


„Projection” presents the results of the last stage of the long-term research project focused on the photographic environment, initiated by Matei Bejenaru in 2018 and previously materialized through the exhibitions Diapozitiv (Switchlab, Bucharest, 2020) and Print (Artep, Iași, 2021). As in previous exhibitions, the artist’s attention is mainly focused on the manner of representation and less on the subject of the representation. Likewise, he explores the photographic language, as well as the ways of looking at the photographic image determined by the photographic device. But, this time, the cultural history of projection as an optical device is evoked. This history is associated with the progress of physics in early European modernity, as well as with the Enlightenment as a cultural period dominated by the ideal of scientific rationality – features that the artist considers to be endangered today, under the spell of mysticism and the irrational.

For this exhibition, Matei Bejenaru built a multi-layered and bicephalic device of aesthetic reception, in which the photomontage is obtained by blocking and overlapping the rays of light generated by the slide-projector. The postmodern quotes are accompanied by a series of examples of photographic genres in which projection often becomes not only the vehicle of representation, but also its subject. The artist’s workshop – another important topos of the exhibition – metaphorically becomes the geometric place of experiment and introspection, the point of convergence of the photographed subjects and the document of a recent period in his own creation. In an indirect way, the series of slides dedicated to the photographic studio thus becomes a subtle and sober self-portrait of the artist. (Cristian Nae)