Masterclass pian în cadrul proiectului Mecanisme de internaționalizare a educației și cercetării masterale și doctorale din cadrul UNAGE Iași prin racordarea la rețelele internaționale de profil

Tradiţie şi inovaţie în tehnica pianistică în contextul internațional al epocii moderne și contemporane

Invitat: Klaus Sticken, pianist, profesor Musik und Kunst Privatuniversität, Viena, Austria

Perioada de desfășurare: 13 – 15 noiembrie 2023, orele 10 – 16, Sala Studioul de muzică de cameră „Anton Diaconu”

Director de proiect – prof. univ. dr. Habil Cristian Nae
Coordonator FICSMT – conf. univ. dr. Doina Grigore